Gábor PETNEHÁZI

Degrees: History-Classical and Neo-Latin Philology MA (University of Szeged); Literary Studies PhD (University of Szeged)

Research interests: politics and intellectual history in 16th century; early modern humanism and historiography

Publications: MTMT

Membership: International Association for Neo-Latin Studies; Renaissance Society of America

Contact: petnehazi.gabor[at]uni-nke.hu

Projects: Actors, texts and intertexts of political discourse in early modern Hungary

 

Gábor Petneházi (1979) is senior research fellow at the National University of Public Service. He studied History, Classical and Neo-Latin Philology at the University of Szeged and obtained his PhD degree in 2013. From 2013 to 2015 was postdoctoral research fellow at the Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences (Budapest). Between 2016 and 2020 was lecturer and research fellow at the University of Szeged. His main research interests: early modern humanism; politics and intellectual history in the 16th century; early modern manuscript and print culture.

 

Selected publications:

Petneházi, Gábor (2021): Ellentétes narratívák fogságában. Gian Michele Bruto és a Rerum Ungaricarum libri
In: Békés, Enikő – Kiss, Farkas Gábor – Kasza, Péter (szerk.)  Latin nyelvű udvari kultúra
Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina Hungarica 4). Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2021. pp. 167–196.

Petneházi, Gábor – Kasza, Péter (2020): “Sic fata volunt” – The Narrative Memory of the Tragedy of Queen Isabella and the Peril of Buda
In: Máté, Ágnes – Oborni, Teréz (ed.) Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539–1559) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020. pp. 103–130.

Rotterdami Erasmus (2019): Meglelted Spártád. Politikai írások (ford. Ledán M. István – Petneházi Gábor; bev. jegyz. Petneházi Gábor)
Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2019. 350pp.
ISBN: 9789632674407

Petneházi, Gábor (2018): Párhuzamos történetek. Egyéniség, politika, hitelesség Istvánffy Miklós és Forgách Ferenc történeti műveiben
In: Ács, Pál; Tóth, Gergely (szerk.) "A magyar történet folytatója." Tanulmányok Istvánffy Miklósról
Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. pp. 141-164.

Petneházi, Gábor (2017): Exemplum és prudentia. Jan Zamoyski [cenzúrázott] Kasszandra-levele Báthory Zsigmondnak 1593-ból
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 133: 4 pp. 381–471.